.

.

KnowYourFinance vindt uw privacy belangrijk en bewaart uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

KnowYourFinance bewaart enkel uw persoonsgegevens voor zover verstrekt bij de opdrachtverstrekking en informatie- of offerteaanvraag. De vastgelegde persoonsgegevens bevatten niet meer dan de voor- en achternaam, het (bedrijfs)emailadres, (bedrijfs)telefoonnummer en de (bedrijfs)gegevens ten behoeve van de opdrachtuitvoering, nazorg, klachtafhandeling, navraag ten aanzien van gebruik en tevredenheid en – indien van toepassing – facturering en betalingsverwerking. KnowYourFinance gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het verstrekte emailadres bij een download dient enkel ter registratie van de download. Uw emailadres wordt niet gebruikt voor verdere communicatie.

KnowYourFinance deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wettelijk verplicht of door u verzocht. Het is KnowYourFinance niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

KnowYourFinance bewaart de persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) nodig is. In lijn met de wettelijke administratieve bewaartermijn, hanteert KnowYourFinance een bewaartermijn van zeven jaar.

Bij het bezoeken van de website kan KnowYourFinance informatie over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die KnowYourFinance verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website en het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken. KnowYourFinance maakt geen gebruik van tracking cookies en verzamelt geen profielgegevens over websitebezoekers.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming zonder of met beperkte menselijke tussenkomst.

KnowYourFinance handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. KnowYourFinance houdt op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bij.

U hebt het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de door u doorgegeven persoonsgegevens. Het recht op verwijderen geldt voor zover dit niet strijdig is met wettelijke bepalingen, waaronder ten aanzien van administratieve bewaartermijnen.

U bent gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

x