Specialist in financiële planning | analyse | sturing

x
Welkom bij KnowYourFinance. KYF is een kennisplatform voor goede financiële planning, analyse en sturing voor organisaties en ondernemingen. Via deze site bieden we gratis goed advies en professionele templates aan. Ons doel is financiële planning en analyse praktisch toegankelijk te maken. We streven ernaar om u snel en doelgericht op weg te helpen met de financiële planning en analyse voor uw onderneming of organisatie.
Binnen KYF is jarenlange ervaring en kennis aanwezig op het gebied van financiële planning en sturing, opgedaan binnen wereldwijde corporates, mkb ondernemingen en non-profit organisaties. Dankzij de ruime sectorervaringen kan KYF u adviseren over analyses, planningen en modellen, passend bij de kenmerken van uw organisatie.
We hebben uitgebreide expertise over de volgende onderwerpen:
 • Meerjarenplanning – geeft u optimaal inzicht in de financiële effecten van uw (strategische) keuzes en de marktontwikkelingen, met integratie van financiële en niet-financiële key drivers en scenario analyses. Inclusief resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht, voor direct inzicht in financiële effecten van investeringen en financieringen
 • Investeringsbeoordelingen – maak gefundeerde beslissingen over groei, aanschaf en vervanging, met overzichtelijke visuele dashboards
 • Liquiditeitsplanningen – voor korte en lange termijn, om goed zicht te hebben op de liquide middelen en tijdig bij te kunnen sturen om tekorten en overschotten te voorkomen
 • Financiële planningen en analyses – voor financieringsaanvragen en continuous monitoring
 • Begrotings- en forecastingmodellen en processen – die praktisch werkbaar zijn binnen uw organisatie, als cruciale link tussen de meerjarenplanning en de dagelijkse realisatie. Ze dienen als continue motivatie en stuurmiddel om uw doelen en ambities te realiseren
 • Rapportages en Dashboards – geven u onmisbaar inzicht in de gerealiseerde prestaties, om het goede gesprek te voeren, om zinvol bij te sturen, om juiste keuzes te maken.

Financiële sturing is een krachtig hulpmiddel om succesvol te ondernemen en te besturen. Het helpt u de juiste (strategische) keuzes te maken, uw strategie te realiseren, de benodigde middelen beschikbaar te hebben en tijdig te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Vanuit KnowYourFinance helpen we u graag met concrete adviezen over financiële sturing. Met als streven dat u nog succesvoller onderneemt en bestuurt. Laat u inspireren via deze site. We hopen u hiermee van dienst te zijn.

– Sieuwerd Tiemersma | Initiatiefnemer KnowYourFinance

  Een goede start met meerjarenplanning

  KYF biedt gratis downloadbare templates aan voor financiële meerjarenplanningen, business cases en liquiditeitsplanningen. De templates zijn ontworpen voor specifieke cases en vervolgens ontwikkeld voor een meer algemeen gebruik. De templates dienen als goede basis voor uw financiële planning en sturing.  KYF kan u adviseren over de beschikbare templates en over het gebruik.

  Dit is een krachtig model om de financiële resultaten van organisaties te plannen en inzichtelijk te maken. De resultatenrekening is mede opgebouwd op basis van de verkoopaantallen, gemiddelde verkoopprijs en benodigde personele formatie. Praktische invoersheets helpen u bij het vullen van het model. Het bevat overzichtelijke rapportages en een visueel aantrekkelijk dashboard voor snel inzicht, scherpe analyse en presentatie. Wilt u ook uw balans en liquiditeit plannen? Bekijk dan ook het model Meerjarenplanning Compleet in het download overzicht.

  Het model kan geschikt zijn voor organisaties in vele sectoren. De prognose resultaten worden meerjarig doorgerekend aan de hand van verwachte verkoopaantallen van de producten/diensten, verkoopprijzen, formatieontwikkeling en -kosten en overige bedrijfskosten. Het model bevat toelichtingen voor de invoer en het gebruik.

  Het model kan kosteloos gedownload worden. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met KnowYourFinance.

   

  Op de download pagina leest u meer over de beschikbare downloads

  Kosteloos advies en kennis

  Online en telefonisch advies is kosteloos en – zoals u zult merken – waardevol. We doen geen uitgebreide kennismakingssessies of inventarisaties. We helpen u direct op weg met de vragen die u nu heeft. We adviseren u over template aanpassingen, over een planning op maat, een passende analyse of over uw financiële sturing in algemene zin. Ondersteuning waar u verder mee kunt. KYF hecht veel waar de aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De dienstverlening en planning is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van KYF.
  U kunt ons bereiken via email of telefoon (of voicemail), zie de contactgegevens op de contactpagina. KYF registreert geen contactgegevens via contactformulieren en/of download registraties en doet niet aan opvolgende acquisitie.
  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van KnowYourFinance.

  U kunt contact met ons opnemen via email of telefoon