MJP Thuiszorg Dashboard
MJP Thuiszorg Dashboard
Meerjarenplanning Thuiszorg

Met deze gratis meerjarenplanning voor thuiszorg-organisaties (en vergelijkbaar) maakt u op makkelijke wijze de financiële resultaten en ontwikkelingen inzichtelijk voor thuiszorgorganisaties. U plant de financiële resultaten aan de hand van essentiële business drivers: aantal (zorg)uren, tarieven, declarabiliteit, gemiddelde personeelslasten en overige lasten. Samen met de geplande investeringen en financieringsbehoeften heeft een duidelijk beeld van de toekomstige balans en kasstromen. Door aanpassing van de business drivers in het model, overziet u de effecten van gewijzigd beleid en/of externe factoren. Cruciaal om tijdig (bij) te sturen.

Praktische invoersheets helpen u bij het vullen van het model. Het bevat overzichtelijke rapportages en een visueel aantrekkelijk vormgegeven dashboard. Voor snel inzicht, scherpe analyse en presentatie.

Het model is met name geschikt voor thuiszorgorganisaties (met en zonder vennootschapsbelastingplicht) en kan gebruikt worden voor alle organisaties met op uren gebaseerde opbrengsten.