Dashboard MJP Brutomarge
Dashboard MJP Brutomarge
Meerjarenplanning Brutomarge

Wilt u op een effectieve wijze uw financiën plannen voor uw handels- of productieonderneming? Dit model is biedt een goed voorbeeld van de financiële planning, incuslief de resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en een samenvattend dashboard voor effectieve sturing. De resultatenrekening bevat de opbrengsten en kostprijs verkopen, om de productkosten zinvol te matchen met de verkopen. De voorraden worden gepland op basis van gemiddelde voorraaddagen. Met de invoer van de investeringen en leningen creëert u een professioneel overzicht van de meerjarige balans en liquiditeitsontwikkeling.

Praktische invoersheets helpen u bij het vullen van het model. Het bevat overzichtelijke rapportages en een visueel aantrekkelijk vormgegeven dashboard. Voor snel inzicht, scherpe analyse en presentatie.

Het model is geschikt voor handels- en productieondernemingen/-organisaties. Het kan zinvol gebruikt worden voor alle organisaties die de financiële resultaten sturen en rapporteren aan de hand van de brutomarge. De prognose resultaten worden meerjarig doorgerekend aan de hand van verwachte verkoopaantallen van de producten/diensten, verkoopprijzen, kostprijs verkopen, verkoopkosten, beheerskosten, afschrijvingskosten en niet-operationele resultaten.