Investeringsplanning dashboard
Investeringsplanning dashboard
Investeringsplanning

Nieuwe investeringen gaan vaak gepaard met forse uitgaande kasstromen en afschrijvingslasten. Voor de financiële planning is het belangrijk deze kasstromen en lasten per investering afzonderlijk te specificeren. Dit download model helpt u hiermee. U maakt in korte tijd een waardevolle investeringsplanning. Het model kan afzonderlijk gebruikt worden. Het kan tevens gebruikt worden als een waardevolle aanvulling op de meeste meerjarenplanningen.

Per toekomstige investering(scategorie) geeft u het verwachte investeringsbedrag, het investeringsmoment, de levensduur en de restwaarde in. De uitgaande kasstromen kunnen afzonderlijk worden ingevoerd van het investeringsmoment. Het model toont voor de toekomstige jaren de uitgaande investeringskasstromen, de afschrijvingslasten, de restwaarde kasstroom en – indien relevant – de financiële resultaten bij verkoop/afstoot van de activeringen. De kasstromen en financiële resultaten kunnen afzonderlijk gebruikt worden als investeringsplanning en kunnen tevens als input dienen voor een volledige meerjarenplanning van de balans, resultatenrekening en liquiditeitsplanning. De specificatie kan “ingebouwd” worden in de meerjarenplanningen van KnowYourFinance.

Voor de financiële beoordeling (financiële haalbaarheid, waarde-creatie) van afzonderlijke investeringen wordt verwezen naar de beschikbare modellen voor investeringsbeoordelingen op deze site.

Het model bevat een uitgebreide toelichting voor zinvol gebruik en toepassing.