Meerjarenplanning compleet

Deze template geeft u een compleet model om de financiën van organisaties te plannen en te begrijpen. Het bevat de resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht. De resultatenrekening is mede opgebouwd op basis van aantal verkopen, gemiddelde verkoopprijs en benodigde personele formatie. Praktische invoerbladen helpen u het model te vullen. Het model is compleet met overzichtelijke rapportages en een visueel aantrekkelijk dashboard voor snel inzicht, scherpe analyses en presentatie.

Het model is opgesteld voor organisaties in zowel de non-profit als de profit sector. De prognoseresultaten worden berekend op basis van verwachte verkoopaantallen, verkoopprijzen, formatieontwikkeling en -kosten en andere bedrijfskosten. Samen met de input van de investeringen en leningen creëert u een volledig overzicht van de meerjarige balans en liquiditeitsontwikkeling.

De kostprijs verkopen en brutomarge zijn niet opgenomen in het model. Het model is daarom in de meeste gevallen minder geschikt voor handels- en productiebedrijven. Voor de financiële planning van handels- en productiebedrijven verwijzen we naar het beschikbare model op de website.

Het model bevat toelichtingen voor de invoer en het gebruik. Het model kan kosteloos gedownload en gebruikt worden. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met KnowYourFinance.