De templates zijn voorbeelden van succesvolle financiële planningen en analyses. Ze kunnen dienen als goede basis voor de planning van uw onderneming en organisatie. De download templates zijn:

x

  • Opgesteld volgens bewezen modelleringsmethoden
  • Eenvoudig in gebruik
  • Inclusief visuele dashboards voor analyse en presentatie
  • Aan te passen aan de eigen specifieke organisatiekenmerken (door iedereen met kennis van excel, financiën en financieel modelleren)
  • Eenvoudig aan te passen voor nieuwe jaren
  • Geheel gratis
  • Inclusief gratis advies
  • Te downloaden zonder registratie van (persoons)gegevens of afsluiten van abonnementen

KnowYourFinance streeft naar een zinvol gebruik van de downloads. KnowYourFinance kan u adviseren over de juiste keuze van het model, kan u ondersteunen bij het gebruik en invoer van het model en kan u ondersteunen bij aanpassingen van het model ter aansluiting op uw specifieke organisatiekenmerken en besturing.

U kunt de gedownloade template gebruiken ten behoeve van de financiële planning, analyse en sturing binnen uw organisatie. De downloads kunnen tevens vrij gebruikt worden voor niet-commerciële onderwijsactiviteiten.
KnowYourFinance is intellectueel eigenaar van het model. Het is niet toegestaan het model te verspreiden of te delen met derden buiten uw organisatie.
De templates zijn ontworpen voor specifieke business cases en vervolgens aangepast voor een meer algemeen gebruik. Zorgvuldig dient beoordeeld te worden of een template toepasbaar is en correct werkt voor uw bedrijfssituatie. Mogelijk zijn aanpassingen nodig om een template goed te laten aansluiten bij de kenmerken van uw organisatie en uw business case. Deze aanpassingen kunt u zelf (laten) doen. KYF kan u adviseren bij de keuze van de template en ondersteunen bij het doen van aanpassingen.
Voor het downloaden is de invoer van een emailadres vereist. Verder worden geen gegevens gevraagd en opgeslagen.
Enkele beperkingen gelden ten aanzien van het gebruik en distributie van de templates en aansprakelijkheid. De Downloadvoorwaarden zijn van toepassing op alle templates van KYF.


Klik op onderstaande templates voor meer informatie en download optie. De download is direct beschikbaar.

Overweegt u een investering te doen die een bestaand actief (machine, pand, etcetera) gaat vervangen? En wilt een goed inzicht in de financiële haalbaarheid en toegevoegde waarde? Download dit model…

Nieuwe investeringen gaan vaak gepaard met forse uitgaande kasstromen en afschrijvingslasten. Voor de financiële planning is het belangrijk deze kasstromen en lasten per investering afzonderlijk te specificeren. Dit download model…

Wilt u op een effectieve wijze uw financiën plannen voor uw handels- of productieonderneming? Dit model is biedt een goed voorbeeld van de financiële planning, incuslief de resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht…

Met deze gratis meerjarenplanning voor thuiszorg-organisaties (en vergelijkbaar) maakt u op makkelijke wijze de financiële resultaten en ontwikkelingen inzichtelijk voor thuiszorgorganisaties. U plant de financiële resultaten aan de hand van…

Overweegt u een investering te doen en wilt een goed inzicht in de financiële haalbaarheid en toegevoegde waarde? Dit model voor investeringsbeoordelingen is ontwikkeld om financieel inzicht te krijgen in…

Deze template geeft u een compleet model om de financiën van organisaties te plannen en te begrijpen. Het bevat de resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht. De resultatenrekening is mede opgebouwd op…

Dit is een krachtig model om de financiële resultaten van organisaties te plannen en inzichtelijk te maken. De resultatenrekening is mede opgebouwd op basis van de verkoopaantallen, gemiddelde verkoopprijs en…