Investeringsbeoordelingen: valkuilen van de IRR

NPV grafief

Kapitaal is voor de meeste organisaties schaars en moet zinvol worden ingezet. Dit betekent voor profit organisaties doorgaans dat kapitaal wordt ingezet voor projecten die financiële waarde creëren. De beoordeling van de waarde creatie gebeurt veelal aan de hand van de criteria Net Present Value (NPV; Nettocontantewaarde) en de Internal Rate of Return (IRR; Interne Rentabiliteit). Beide beoordelingscriteria zijn zinvol, theoretisch juist en aan elkaar gerelateerd. Bij het gebruik van IRR kunt u wel enkele valkuilen tegenkomen waarop u bedacht moet zijn. Dit geldt met name bij projecten met niet-standaard kasstromen (waarbij het patroon ongelijk is aan de investering in jaar nul, gevolgd door positieve kasstromen in de volgende jaren) en bij keuze tussen elkaar uitsluitende projecten. In deze blog lichten we deze valkuilen toe.