Investeringsbeslissingen steeds belangrijker


De relevantie van goede investeringsbeslissingen en continue activa analyse neemt steeds meer toe. De gemiddelde levensduur van assets vertoont een sterk dalende trend, het aantal investeringen neemt toe, de kapitaalbehoefte voor de financiering van de investeringen stijgt en de afschrijvingslasten in de resultatenrekening nemen een steeds prominentere plaats in.

Verkorting levensduur en hogere afschrijvingslasten
Technologische ontwikkelingen in de meeste sectoren zorgen niet alleen voor een sterke verkorting van de gemiddelde levensduur van ondernemingen. De ontwikkelingen zorgen ook voor een imposante verkorting van de levensduur van de assets. Zoals beschreven wordt in het artikel https://sfmagazine.com/post-entry/december-2019-the-cfo-as-asset-manager/ (Strategic Finance Magazine, december 2019) is de gemiddelde levensduur van assets in enkele decennia ongeveer gehalveerd, van circa 20 jaar in de 1950’s tot iets boven de 11 jaar in de huidige tijd. Een belangrijke factor is het gestegen aandeel van korter lopende investeringen (in machines, apparatuur en computers) ten opzichte van de langlopende investeringen in gebouwen. Mede als gevolg van de kortere levensduur is de afschrijvingslast in de resultatenrekening verdubbeld van circa 2% van de baten naar bijna 4%.

Hoe goed beheerst u uw investeringen?
Investeringsbeslissingen behoren tot de meeste relevante en complexe beslissingen. En gezien de ontwikkelingen worden ze steeds belangrijker. Met een goede financiële en niet-financiële investeringsbeoordeling, een goed (gefaseerd) beoordelingsproces met go/no-go beslismomenten en een meerjarige investeringsevaluatie heeft u een goede basis voor de beheersing.

Het artikel in het Strategic Finance Magazine geeft u daarnaast tips over het gebruik van data analytics om de beheersing van activa substantieel te verbeteren. Heeft uw organisatie slechts beperkte stappen gezet met data analytics in de activa beheersing? Uw organisatie is niet de enige. Een derde van de onderzochte CFO’s geeft aan data analytics te gebruiken. De CFO’s zijn redelijk unaniem als het over de relevantie gaat om analytics in te zetten. 90% geeft aan dat hun organisatie eigenlijk analytics zou moeten inzetten in de beheersing van de activa. Het geeft de complexiteit en tegelijk de uitdaging aan waar de meeste organisaties voor staan.

Hoe goed beheerst u uw investeringen? Een goede start is de beoordeling van potentiële investeringen en structurele evaluatie van de business cases. Wilt u voorbeelden bekijken van goede financiële investeringsbeoordelingen? Bekijk de beschikbare gratis downloads op de download pagina.